0999 HD: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการแสดง

ฉันอยากเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง และคุณต้องการเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง เรามาทำให้มันเกิดขึ้นกันเถอะ แต่อะไรที่ทำให้คนมีชื่อเสียง? อะไรทำให้พวกเขาเป็นดารา? มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับบทบาทที่คุณเล่น อะไรที่ทำให้คนมีชื่อเสียง? อะไรทำให้พวกเขาเป็นดารา? มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับบทบาทที่คุณเล่น 1. บทบาทที่คุณเล่นคือตัวตนของคุณ หากคุณต้องการเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง คุณต้องเป็นตัวของตัวเอง คุณต้องเล่นบทบาทของนักแสดงที่มีชื่อเสียง คุณต้องเล่นบทบาทของนักแสดงที่เป็นที่รักของผู้ชม คุณต้องเล่นบทบาทของนักแสดงที่เป็นที่รักของผู้ชม หากคุณต้องการเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง คุณต้องเป็นตัวของตัวเอง คุณต้องเล่นบทบาทของนักแสดงที่มีชื่อเสียง คุณต้องเล่นบทบาทของนักแสดงที่เป็นที่รักของผู้ชม 2. มีบทบาทที่แตกต่างกัน ดาราดังต่างจากดาราดัง พวกเขามีบทบาทที่แตกต่างกัน หากคุณต้องการเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง...